Σελίδες

Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014

9. Διαδοχές φωνηέντων στο Σαμιακό Ιδίωμα

9.    Διαδοχές φωνηέντων στο Σαμιακό Ιδίωμα
Αναλυτικός πίνακας ύπαρξης, προέλευσης και παραδειγμάτων διμελών φωνηεντικών συμπλεγμάτων του Σαμιακού Ιδιώματος
Καταφορτώστε το ως αρχείο pdf: εδώΥπόμνημα

1.  Τα κενά γκρίζα κελιά του πίνακα αντιστοιχούν σε μη υπαρκτά διμελή συμπλέγματα, τόσο στο Σαμιακό Ιδίωμα (ΣαμΙ) όσο και στην Κοινή Νεοελληνική (ΚΝ).

2.  Τα γκρίζα κελιά που περιέχουν σε αγκύλες το αντίστοιχο σύμπλεγμα ανάμεσα σε δύο βέλη (το πρώτο προέλευσης και το δεύτερο προορισμού) αντιστοιχούν σε υπαρκτά συμπλέγματα της ΚΝ, τα οποία όμως δεν υπάρχουν στο ΣαμΙ, διότι μετατρέπονται σε γειτονικά συμπλέγματα, όπως δείχνει το πρώτο βέλος. Και, αν το δεύτερο βέλος είναι οριζόντιο τότε το δυνητικό σύμπλεγμα της ΚΝ μετατρέπεται στο σύμπλεγμα του παρακείμενου κελιού της ίδιας γραμμής· αν το βέλος κατευθύνεται προς τα δεξιά και κάτω τότε το δυνητικό σύμπλεγμα της ΚΝ μετατρέπεται στο σύμπλεγμα του διαγωνίως δεξιά κελιού της επόμενης γραμμής· ενώ αν το βέλος κατευθύνεται προς τα κάτω τότε το δυνητικό σύμπλεγμα της ΚΝ μετατρέπεται στο σύμπλεγμα του παρακείμενου κελιού της επόμενης γραμμής

3.  Κάθε λευκό κελί του πίνακα αντιστοιχεί σε υπαρκτό διμελές σύμπλεγμα φωνηέντων στο ΣαμΙ. Μέσα στο κελί δίνεται ένα ή περισσότερα παραδείγματα λέξεων, έτσι ώστε να καλύπτονται όλες σχεδόν οι περιπτώσεις προέλευσης του συμπλέγματος. Σε περίπτωση που τα δύο διαδοχικά φωνήεντα μπορούν να σχηματίσουν και δίγθογγο δίνεται και πρόσθετο σχετικό παράδειγμα.

4.  Όλες οι λέξεις του Αναλυτικού Πίνακα (με αλφαβητική σειρά):
bαούλου = μπαούλο
Αβραάμ = Αβραάμ
αγάπαα =  αγαπούσα (< αγάπαγα)
αγάπαης = αγαπούσες (< αγάπαγες)
αείν = αεί
αέρας = αέρας
αηδόνι’ = αηδόνι
άι! = άι! (επιφώνημα: να! δες!)
άκουη = άκουε ( = άκουγε)
ανίδηης = ανίδεες
αόμματους = αόμματος
αργουλόημα = αργολόγημα
αργουλουούνη = αργολογούν
αργουλουώ = αργολογώ (αφαιρώ τους αργούς βλαστούς από τα κλήματα του αμπελιού)
αστείοι = αστείοι
άφαους = άφαος (< άφαγος)
βλουάνη = ευλογούν (< βλογάνε)
γαργαdούας = γαργαντούας
γιιώνου = γιώνω
γυρουλόου = γυρολόγου
γυρουλόους = γυρολόγος
Δον Ζουάν = Δον Ζουάν
ζβία = σβία (όργανο για το τύλιγμα της κλωστής στα μασούρια του αργαλειού)
ζουάκι’ = ζωάκι
ηθουποιοί = ηθοποιοί
ηώνας = αιώνας
θείους = θείος
θηά = θεά
θηικός = θεϊκός
θηοί = θεοί
θηού = θεού
ιηρό = ιερό
Ιουνιίου = Ιουνίου
Ιούνιιους = Ιούνιος
Κληουμένι’ς = Κλεομένης
κουκουές = κουκουές
κουρουιδία = κοροϊδία
Κρουατία = Κροατία
κρυάδης = κρυάδες
Λέαdρους = Λέανδρος
λέηνα = λέαινα
λέου = λέω
νηαρός = νεαρός
νουηρός = νοερός
ξέπνουου = ξέπνοου
ξέπνουους = ξέπνοος
ξόανου = ξόανο
ουραίοι = ωραίοι
πααίνου = πηγαίνω
πάει = πάει
πάηνη = πήγαινε (< πάαινε)
πάου = πάω
πλιιένου = πλένω
πνουές = πνοές
πχοιοί = ποιοί
Ρουμαίικους = Ρωμαίικος
σαΐτα = σαΐτα
Σκουρηικιιώτ’ς = Σκουρεϊκιώτης (από τα Σκουρέικα)
συgρουόμηνου = συγκρουόμενο
τ’ θείου = του θείου
τρίηνα = τρίαινα
τρώει = τρώει
υγιιαίνου = υγιαίνω
υπάκουους = υπάκουος
φάανη = έφαγαν (< φάγανε)
φέουδου = φέουδο
φλάουτου = φλάουτο
Χαρίλαου ς = Χαρίλαος
χουιατίδ’ = χούγιασμα


Συνοπτικός πίνακας ύπαρξης διμελών φωνηεντικών
συμπλεγμάτων του Σαμιακού Ιδιώματος

2ο
1ο
[a]
[e]
[i]
[o]
[u]
[á]
[é]
[í]
[í]
[ó]
[ú]
[a]
P

P

P
P
P
P
P
P
P
[e][i]
P

P

P
P
P
P
P
P
P
[o][u]
P

P

P
P
P
P
P
P
P
[á]
P

P

P


[é]
P

P

P


[í]
P

P

P


[ó]
P

P

P


[ú]
P

P

PΠαρατηρήσεις

1.  Δεν υπάρχουν διμελή φωνηεντικά συμπλέγματα και με τα δύο μέλη τους τονισμένα, όπως φαίνεται από την μεγάλη ορθογώνια γκρίζα περιοχή (κάτω δεξιά) και των δύο πινάκων.

2.  Όπως φαίνεται από την τρίτη γραμμή και από την τρίτη στήλη που είναι γκρίζες και στους δύο πίνακες, δεν υπάρχει άτονο [e] ως πρώτο ούτε ως δεύτερο μέλος διμελούς φωνηεντικού συμπλέγματος στο ΣαμΙ. Το άτονο [e] (στη γραφή: <ε> ή <αι>) λέξεων της ΚΝ που αποδίδονται στο Σάμι μετατρέπεται σε άτονο [i] το οποίο (στη γραφή) το συμβολίζουμε με η. π.χ. ιδέης (= ιδέες), ανιίδηης (= ανίδεες), ηαυτός (= εαυτός), αέρας (= αέρας), αηρουπλάνου (= αεροπλάνο), ηυάηρους (= ευάερος), θηός (= θεός).


3.  Όπως φαίνεται από την πέμπτη γραμμή και από την πέμπτη στήλη που είναι γκρίζες και στους δύο πίνακες, δεν υπάρχει άτονο [o] ως πρώτο ούτε ως δεύτερο μέλος διμελούς φωνηεντικού συμπλέγματος στο ΣαμΙ. Το άτονο [o] (στη γραφή: <ο> ή <ω>) λέξεων της ΚΝ που αποδίδονται στο Σάμι μετατρέπεται σε άτονο [u] το οποίο (στη γραφή) το συμβολίζουμε με ου. π.χ. γιυμνάσιου (= γυμνάσιο), λέου (= λέω), κλαίου (= κλαίω), Κληουπάτρα (= Κλεοπάτρα), νουουτρουπία (= νοοτροπία), πρόουρους (= πρόωρος), προυέδρ’ (= προέδρου),

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου