Σελίδες

Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014

6. Αρχαία ελληνικά ονόματα προσώπων στον Παγώνδα της Σάμου

Έκδοση 1 (βελτιωμένη)/2015-01-10
Στο χωριό «Παγώνδας»1) της Σάμου – που κατά τη δεκαετία του 60 αριθμούσε 3.500 και σήμερα φτάνει δεν φτάνει τους 1000 κατοίκους – έδιναν από παλιά στα παιδιά αρχαία ελληνικά ονόματα. Ο κατάλογος που ακολουθεί περιλαμβάνει βαφτιστικά ονόματα συγκεκριμένων προσώπων που κατάγονταν ή κατάγονται από τον Παγώνδα και έζησαν ή ζουν στον Παγώνδα ή οπουδήποτε αλλού. Η καταγραφή των ονομάτων αυτών έγινε από τον γράφοντα Κώστα Βαλεοντή και από την Μαριγώ Βαλεοντή–Χατζηχριστοδούλου, ενώ στον εμπλουτισμό του καταλόγου συνέβαλε ο Νίκος Δεμερτζής και λοιποί συγγενείς. Για όλους μας η σύνταξη του καταλόγου αυτού ήταν ταυτόχρονα μια ανασκόπηση της ζωής στον Παγώνδα από παλιά μέχρι σήμερα και ανάκληση στη μνημη προσώπων και σκηνών που συνδέονται με τα πρόσωπα αυτά είτε άμεσα είτε μέσω διηγήσεων παλαιότερων Παγωνδιωτών (γονιών και παππούδων μας).
Τα περισσότερα ονόματα είναι αρχαία ελληνικά κύρια ονόματα (π.χ. ονόματα θεών και ηρώων της ελληνικής μυθολογίας)· μερικά είναι αρχαιοελληνικά προσηγορικά ονόματα που χρησιμοποιήθηκαν αργότερα ως κύρια (η σχετική πληροφορία αναγράφεται στην παρένθεση που ακολουθεί το όνομα. Ο κατάλογος περιλαμβάνει και κάποια (ελάχιστα) ονόματα με λατινική προέλευση.
Εκτός από το όνομα στην Κοινή Νεοελληνική (δεύτερη στήλη του πίνακα) δίνεται και η απόδοση και η κλίση του στο Σαμιακό Ιδίωμα (τρίτη στήλη του πίνακα). Για την ορθή προφορική απόδοση διαβάστε τα κείμενα: «Το άρθρο» και «Κώδικας Ανάγνωσης».

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
(Αντρικά: 100, Γυναικεία: 122, Σύνολο: 222)

Α/Α
ΟΝΟΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΛΙΣΗ ΣΤΟ ΣΑΜΙΑΚΟ ΙΔΙΩΜΑ


Α

 1.  
Αγάθη
η Αγάθ’, τς Αγάθ’ς, τν Αγάθ’, Αγάθ’

 1.  
Αγαθονίκη
η Αγαθουνιίκι’, τς Αγαθουνιίκι’ς, τν Αγαθουνιίκι’, Αγαθουνιίκι

 1.  
Αγαμέμνων
ου Αγαμέμνουν, τ’ Αγαμέμνουν, τουν Αγαμέμνουν, Αγαμέμνουν
ου Αγαμέμνουνας, τ’ Αγαμέμνουνα, τουν Αγαμέμνουνα, Αγαμέμνουνα

 1.  
Αγησίλαος
ου Αγιησίλαους, τ’ Αγιησίλαου, τουν Αγιησίλαου, Αγιησίλαη

 1.  
Αγλαΐα
η Αγλαΐα, τς Αγλαΐας, τν Αγλαΐα, Αγλαΐα

 1.  
Αδαμαντίνη (< αδαμαντίνη;)
η Αδαμανdίνι’, τς Αδαμανdίνι’ς, τν Αδαμανdίνι’, Αδαμανdίνι
η Δγιαμάνdου, τς Δγιαμάνdους, d’ Δγιαμάνdου, Δγιαμάνdου
η Δγιαμαdούλι’/του Δγιαμαdούλι’, τζ Δγιαμαdούλι’ς, d’ Δγιαμαdούλι’, Δγιαμαdούλι

 1.  
Αδαμάντιος
ου Δγιαμανdής, d’ Δγιαμανdή, του Δγιαμανdή, Δγιαμανdή

 1.  
Αθανασία (< αθανασία)
η Αθανασία, τς Αθανασίας, τν Αθανασία, Αθανασία

 1.  
Αθηνά
η Αθηνά, τς Αθηνάς, τν Αθηνά, Αθηνά και
η Αθηνιιά, τς Αθηνιιάς, τν Αθηνιιά, Αθηνιιά

 1.  
Αλεξάνδρα
η Αληξάdρα, τς Αληξάdρας, τν Αληξάdρα, Αληξάdρα

 1.  
Αλέξανδρος
ου Αλέξαdρους, τ’ Αλέξαdρ’, τουν Αλέξαdρου, Αλέξαdρη

 1.  
Άλκηστις
η Άλκηστις, τς Άλκηστης, τν Άλκηστη, Άλκηστη

 1.  
Αλκιβιάδης
ου Αλκιιβιάδ’ς, τ’ Αλκιιβιάδ’, τουν Αλκιιβιάδ’, Αλκιιβιάδ’

 1.  
Αλκμήνη
η Αλκμήνι’, τς Αλκμήνι’ς, τν Αλκμήνι’, Αλκμήνι

 1.  
Αμαλία (< Αμάλιος (μήνας);)
η Αμαλιία, τς Αμαλιίας, τν Αμαλιία, Αμαλιία

 1.  
Αμίλκας (λατινικό Hamilcar)
ου Αμίλικας, τ’ Αμίλικα, τουν Αμίλικα, Αμίλικα

 1.  
Αμφίκλεια
η Αμφίκλιεια, τς Αμφίκλιειας, τν Αμφίκλιεια, Αμφίκλιεια

 1.  
Αμφιτρήτη
η Αμφιτρήτ’, τς Αμφιτρήτ’ς, τν Αμφιτρήτ’, Αμφιτρήτ’

 1.  
Αμφιτρύων
ου Αμφιτρύουν, τ’ Αμφιτρύουν, τουν Αμφιτρύουν, Αμφιτρύουν
ου Αμφιτρύουνας, τ’ Αμφιτρύουνα, τουν Αμφιτρύουνα, Αμφιτρύουνα

 1.  
Ανακρέων
ου Ανακρέουν, τ’ Ανακρέουν, τουν Ανακρέουν, Ανακρέουν
ου Ανακρέουνdας, τ’ Ανακρέουνdα, τουν Ανακρέουνdα, Ανακρέουνdα

 1.  
Ανδρομάχη
η Αdρουμάχι’, τς Αdρουμάχι’ς, τν Αdρουμάχι’, Αdρουμάχι

 1.  
Ανδρονίκη
η Αdρουνιίκι’, τς Αdρουνιίκι’ς, τν Αdρουνιίκι’, Αdρουνιίκι

 1.  
Ανδρόνικος
ου Αdρόνι’κους, τ’ Αdρόνι’κ’, τουν Αdρόνι’κου, Αdρόνι’κη

 1.  
Ανθή
η Αθή, τς Αθής, τν Αθή, Αθή

 1.  
Αννίβας (λατινικό Hannibal)
ου Αννιίβας, τ’ Αννιίβα, τουν Αννιίβα, Αννιίβα

 1.  
Αντιγόνη
η Αdιγόνι’, τς Αdιγόνι’ς, τν Αdιγόνι’, Αdιγόνι

 1.  
Αρετή
η Αρητή, τς Αρητής, τν Αρητή, Αρητή

 1.  
Άρης
ου Άρης, τ’ Άρη, τουν Άρη, Άρη

 1.  
Αριάδνη
η Αριάδνι’, τς Αριάδνι’ς, τν Αριάδνι’, Αριάδνι

 1.  
Αρίσταρχος
ου Αρίσταρχους, τ’ Αρίσταρχ’, τουν Αρίσταρχου, Αρίσταρχιη

 1.  
Αριστέα
η Αριστέα, τς Αριστέας, τν Αριστέα, Αριστέα

 1.  
Αριστείδης
ου Αριστείδ’ς, τ’ Αριστείδ’, τουν Αριστείδ’, Αριστείδ’

 1.  
Αριστόδημος
ου Αριστόδημους, τ’ Αριστόδημ’, τουν Αριστόδημου, Αριστόδημη

 1.  
Αριστοκλής
ου Αριστουκλιής, τ’ Αριστουκλιή, τουν Αριστουκλιή, Αριστουκλιή

 1.  
Αριστομένης
ου Αριστουμένι’ς, τ’ Αριστουμένι’, τουν Αριστουμένι’, Αριστουμένι

 1.  
Αριστοτέλης
ου Αριστουτέλι’ς, τ’ Αριστουτέλι’, τουν Αριστουτέλι’, Αριστουτέλι

 1.  
Αριστοφάνης
ου Αριστουφάνι’ς, τ’ Αριστουφάνι’, τουν Αριστουφάνι’, Αριστουφάνι

 1.  
Αρμονία
η Αρμουνιία, τς Αρμουνιίας, τν Αρμουνιία, Αρμουνιία

 1.  
Αρσινόη
η Αρσινόη, τς Αρσινόης, τν Αρσινόη, Αρσινόη

 1.  
Άρτεμις
η Άρτημις, τς Άρτημης, τν Άρτημη, Άρτημις

 1.  
Αρτεμισία
η Αρτημισία, τς Αρτημισίας, τν Αρτημισία, Αρτημισία

 1.  
Αρχοντία (< αρχοντίς)
η Αρχουνdία, τς Αρχουνdίας, τν Αρχουνdία, Αρχουνdία

 1.  
Ασπασία
η Ασπασία, τς Ασπασίας, τν Ασπασία, Ασπασία

 1.  
Αταλάντη
η Αταλάνdη, τς Αταλάνdης, τν Αταλάνdη, Αταλάνdη

 1.  
Αυγή
η Αυγιή, τς Αυγιής, τν Αυγιή, Αυγιή

 1.  
Αφροδίτη
η Αφρουδίτ’, τς Αφρουδίτ’ς, τν Αφρουδίτ’, Αφρουδίτ’

 1.  
Αχιλλεύς
ου Αχιιλλεύς/Αχιιλλέας, τ’ Αχιιλλεύ/τ’ Αχιιλλέα, τουν Αχιιλλεύ/Αχιιλλέα, Αχιιλλεύ/Αχιιλλέα


Β

 1.  
Βερονίκη (< Βερενίκη)
η Βηρονιίκι’, τζ Βηρονιίκι’ς, d’ Βηρονιίκι’, Βηρονιίκι

 1.  
Βελερεφόντης
ου Βαρηλουφόντ’ς, d’ Βαρηλουφόντ’, του Βαρηλουφόντ’, Βαρηλουφόντ’


Γ

 1.  
Γαλάτεια
η Γαλάτεια, τζ Γαλάτειας, d’ Γαλάτεια, Γαλάτεια

 1.  
Γραμματική (< γραμματική (= δασκάλα))
η Γραμματ’κιή,  τζ Γραμματ’κιής, d’ Γραμματ’κιή, Γραμματ’κιή και
του Γραμματ’κώ, d’ Γραμματ’κού, του Γραμματ’κώ, Γραμματ’κώ


Δ

 1.  
Δαίδαλος
ου Δαίδαλους, d’ Δαίδαλου, του Δαίδαλου, Δαίδαλη

 1.  
Δανάη
η Δανάη, τζ Δανάης, d’ Δανάη, Δανάη

 1.  
Δέσποινα
η Δέσποινα, τζ Δέσποινας, d’ Δέσποινα, Δέσποινα

 1.  
Δήμητρα
η Δήμητρα, τζ Δήμητρας, d’ Δήμητρα, Δήμητρα

 1.  
Δημήτριος
ου Δ’μήτρης, d’ Δ’μήτρη, του Δ’μήτρη, Δ’μήτρη

 1.  
Δημοκράτης
ου Δημουκράτ’ς, d’ Δημουκράτ’, του Δημουκράτ’, Δημουκράτ’

 1.  
Δημοσθένης
ου Δημουσθένι’ς, d’ Δημουσθένι’, του Δημουσθένι’, Δημουσθένι

 1.  
Διονύσιος
ου Διουνιύσ’ς, d’ Διουνιύσ’, του Διουνιύσ’, Διουνιύσ’

 1.  
Δωροθέα
η Δουρουθέα, τζ Δουρουθέας, d’ Δουρουθέα, Δουρουθέα


Ε

 1.  
Ειρήνη
η Ειρήνι’, τς Ειρήνι’ς, τν Ειρήνι’, Ειρήνι

 1.  
Ελένη
η Ηλένι’, τς Ηλένι’ς, τν Ηλένι’, Ηλένι

 1.  
Ελλάς
η Ηλλάς, τς Ηλλάς, τν Ηλλάς, Ηλλάς

 1.  
Έλλη
η Έλλιη, τς Έλλιης, τν Έλλιη, Έλλιη

 1.  
Ελπινίκη
η Ηλπινιίκι’, τς Ηλπινιίκι’ς, τν Ηλπινιίκι’, Ηλπινιίκι

 1.  
Ελπίς
η Ηλπίς, τς Ηλπίς, τν Ηλπίς, Ηλπίς
η Ηλπίδα, τς Ηλπίδας, τν Ηλπίδα, Ηλπίδα

 1.  
Εμμέλεια / Εμμελία
η Ημμέλιεια, τς Ημμέλιειας, τν Ημμέλιεια, Ημμέλιεια

 1.  
Επαμεινώνδας
ου Παμεινώνdας, τ’ Παμεινώνdα, του bαμεινώνdα, Παμεινώνdα

 1.  
Ερασμία
η Ηρασμία, τς Ηρασμίας, τν Ηρασμία, Ηρασμία

 1.  
Ερμής
ου Ηρμής, τ’ Ηρμή, τουν Ηρμή, Ηρμή

 1.  
Ερμιόνη
η Ηρμιόνι’, τς Ηρμιόνι’ς, τν Ηρμιόνι’, Ηρμιόνι

 1.  
Ετεοκλής
ου Ητηοκλιής, τ’ Ητηοκλιή, τουν Ητηοκλιή, Ητηοκλιή

 1.  
Ευάδνη
η Βάδνιη, τζ Βάδνιης, d’ Βάδνιη, Βάδνιη

 1.  
Ευανθία
η Βανθία, τζ Βανθίας, d’ Βανθία, Βανθία

 1.  
Ευγενία (< ευγενία)
η Βγιηνιιά, τση/τζ Βγιηνιιάς, d’ Βγιηνιιά, Βγιηνιιά
η Βγιηνιιώ, τση/τζ Βγιηνιιώς, d’ Βγιηνιιώ, Βγιηνιιώ
του Βγιηνιιώ, d’ Βγιηνιού, του Βγιηνιιώ, Βγιηνιιώ

 1.  
Ευδοκία
η Βδουκιιά, τζ Βδουκιιάς, d Βδουκιιά, Βδουκιιά

 1.  
Ευδοξία
η Βδουξία, τζ Βδουξίας, d’ Βδουξία, Βδουξία

 1.  
Ευμορφία (< ευμορφία)
η Μουρφία, τς Μουρφίας, τ’ Μουρφία, Μουρφία

 1.  
Ευπραξία
η Πραξία, τς Πραξίας, dbραξία, Πραξία

 1.  
Ευριδίκη
η Βριδίκι’, τζ Βριδίκι’ς, d’ Βριδίκι’, Βριδίκι

 1.  
Ευριπίδης
ου Ηυριπίδ’ς, τ’ Ηυριπίδ’, τουν Ηυριπίδ’, Ηυριπίδ’

 1.  
Ευρισθεύς
ου Βριστέας, d’ Βριστέα, του Βριστέα, Βριστέα

 1.  
Ευρυγένης
ου Ηυριγιένι’ς, τ’ Ηυριγιένι’, τουν Ηυριγιένι’, Ηυριγιένι

 1.  
Ευρύκλεια
η Ηυρίκλιεια, τς Ηυρίκλιειας, τν Ηυρίκλιεια, Ηυρίκλιεια

 1.  
Ευρυπύλη
η Ηυριπύλι’, τς Ηυριπύλι’ς, τν Ηυριπύλι’, Ηυριπύλι

 1.  
Ευρυσθένης
ου Βριστένι’ς, τ’ Βριστένι’, του Βριστένι’, Βριστένι

 1.  
Ευσεβία
η Ηυσέβια, τς Ηυσέβιας, τν Ηυσέβια, Ηυσέβια

 1.  
Ευτέρπη
η Ηυτέρπ’/Φτέρπ’, τς Ηυτέρπ’ς, τν Ηυτέρπ’, Ηυτέρπ’/Φτέρπ’

 1.  
Ευφημία
η Ηυφημία, τς Ηυφημίας, τν Ηυφημία, Ηυφημία

 1.  
Ευφροσύνη
η Φρουσύνι’, τς Φρουσύνι’ς, τ’ Φρουσύνι’, Φρουσύνι


Ζ

 1.  
Ζηνοβία
η Ζηνουβία, τζ Ζηνουβίας, d’ Ζηνουβία, Ζηνουβία

 1.  
Ζήνων
ου Ζήνουν, d’ Ζήνουν, του Ζήνουν, Ζήνουν
ου Ζήνουνας, d’ Ζήνουνα, του Ζήνουνα, Ζήνουνα

 1.  
Ζωή
η Ζουή, τζ Ζουής, d’ Ζουή, Ζουή


Η

 1.  
Ήβη
η Ήβη, τς Ήβης, τν Ήβη, Ήβη

 1.  
Ηδονή
η Ηδουνιή, τς Ηδουνιής, τν Ηδουνιή, Ηδουνιή

 1.  
Ηλέκτρα
η Ηλέκτρα, τς Ηλέκτρας, τν Ηλέκτρα, Ηλέκτρα

 1.  
Ήρα
η Ήρα, τς Ήρας, τν Ήρα, Ήρα

 1.  
Ηρακλής
ου Ηρακλιής, τ’ Ηρακλιή, τουν Ηρακλιή, Ηρακλιή

 1.  
Ηρώ
η Ηρώ, τς Ηρώς, τν Ηρώ, Ηρώ


Θ

 1.  
Θάλεια
η Θάλιεια, τς Θάλιειας, τ’ Θάλιεια, Θάλιεια

 1.  
Θαλής
ου Θαλιής, τ’ Θαλιή, του Θαλιή, Θαλιή

 1.  
Θεανώ
η Θηανώ, τς Θηανώς, τ’ Θηανώ, Θηανώ

 1.  
Θέκλα
η Θέκλα, τς Θέκλας, τ’ Θέκλα, Θέκλα

 1.  
Θέλμα
η Θέλμα, τς Θέλμας, τ’ Θέλμα, Θέλμα

 1.  
Θέμις
η Θέμις, τς Θέμης, τ’ Θέμη, Θέμι

 1.  
Θεμιστοκλής
ου Θημιστουκλιής, τ’ Θημιστουκλιή, του Θημιστουκλιή, Θημιστουκλιή

 1.  
Θεοδοσία
η Θηουδουσία, τς Θηουδουσίας, τ’ Θηουδουσία, Θηουδουσία

 1.  
Θεοδόσιος
ου Θηουδόσιους, τ’ Θηουδόσιου, του Θηουδόσιου, Θηουδόσιη

 1.  
Θεοδώρα
η Θουδώρα, τς Θουδώρας, τ’ Θουδώρα, Θουδώρα

 1.  
Θεόδωρος
ου Θουδουρής, τ’ Θουδουρή, του Θουδουρή, Θουδουρή

 1.  
Θεόκτιστος
ου Θηόκτιστους, τ’ Θηόκτιστ’, του Θηόκτιστου, Θηόκτιστη

 1.  
Θεοχαρίστη (< θεόχαρις;)
η Θηουχαρίστ’, τς Θηουχαρίστ’ς, τ’ Θηουχαρίστ’, Θηουχαρίστ’
η Θχηουχαρ’στώ, τσ’ Θχηουχαρ’στώς, τ’ Θχηουχαρ’στώ, Θχηουχαρ’στώ
του Θχηουχαρ’στώ, τ’ Θχηουχαρ’στού, του Θχηουχαρ’στώ, Θχηουχαρ’στώ

 1.  
Θέτις
η Θέτις, τς Θέτης, τ’ Θέτη, Θέτι
η Θέτιδα, τς Θέτιδας, τ’ Θέτιδα, Θέτιδα

 1.  
Θουκυδίδης
ου Θουκιυδίδ’ς, τ’ Θουκιυδίδ’, του Θουκιυδίδ’, Θουκιυδίδ’

 1.  
Θωμαΐς
η Θουμαϊά, τς Θουμαϊάς, τ’ Θουμαϊά, Θουμαϊά


Ι

 1.  
Ιάσμη
η Ιάσμη, τς Ιάσμης, τν Ιάσμη, Ιάσμη

 1.  
Ιάσων
ου Ιάσουν, τ’ Ιάσουν, τουν Ιάσουν, Ιάσουν
ου Ιάσουνας, τ’ Ιάσουνα, τουν Ιάσουνα, Ιάσουνα

 1.  
Ίκαρος
ου Ίκαρους, τ’ Ίκαρ’, τουν Ίκαρου, Ίκαρη

 1.  
Ιουλία (< λατινικό Julius)
η Ιουλιία, τς Ιουλιίας, τν Ιουλιία, Ιουλιία

 1.  
Ιπποκράτης
ου Ιππουκράτ’ς, τ’ Ιππουκράτ’, τουν Ιππουκράτ’, Ιππουκράτ’

 1.  
Ισμήνη
η Ισμήνι’, τς Ισμήνι’ς, τν Ισμήνι’, Ισμήνι

 1.  
Ιφιγένεια
η Ιφιγιένιεια, τς Ιφιγιένιειας, τν Ιφιγιένιεια, Ιφιγιένιεια


Κ

 1.  
Καλλιόπη
η Καλλιιόπ’, τς Καλλιιόπ’ς, dgαλλιιόπ’, Καλλιιόπ’
η Καλλιιουπή, τς Καλλιιουπής, dgαλλιιουπή, Καλλιιουπή
η Καλλιιώ, τς Καλλιιώς, dgαλλιιώ, Καλλιιώ
του Καλλιιώ, τ’ Καλλιιού, του Καλλιιώ, Καλλιιώ

 1.  
Καλλιρρόη
η Καλλιιρρόη, τς Καλλιιρρόης, dgαλλιιρρόη, Καλλιιρρόη

 1.  
Καλυψώ
η Καλιυψώ, τς Καλιυψώς, dgαλιυψώ, Καλιυψώ

 1.  
Κασσάνδρα
η Κασσάdρα, τς Κασσάdρας, dgασσάdρα, Κασσάdρα

 1.  
Κίμων
ου Κιίμουν, τ’ Κιίμουν, του gιίμουν, Κιίμουν
ου Κιίμουνας, τ’ Κιίμουνα, του gιίμουνα,  Κιίμουνα

 1.  
Κίρκη
η Κιίρκιη, τς Κιίρκιης, dgιίρκιη, Κιίρκιη

 1.  
Κλεάνθης
ου Κληάνθ’ς, τ’ Κληάνθ’, του gληάνθ’, Κληάνθ’

 1.  
Κλειώ
η Κλιειώ, τς Κλιειώς, τη gλιειώ, Κλιειώ

 1.  
Κλεόβουλος
ου Κληόβουλους, τ’ Κληόβουλ’, του gληόβουλου, Κληόβουλη

 1.  
Κλεομένης
ου Κληόμένι’ς, τ’ Κληόμένι’, του gληόμένι’, Κληόμένι

 1.  
Κλεονίκη
η Κληονιίκι’, τς Κληονιίκι’ς, dgληονιίκι’, Κληονιίκι

 1.  
Κλεοπάτρα
η Κληοπάτρα, τς Κληοπάτρας, dgληοπάτρα’, Κληοπάτρα

 1.  
Κλέων
ου Κλέουν, τ’ Κλέουν, του gλέουν, Κλέουν
ου Κλέουνας, τ’ Κλέουνα, του gλέουνα, Κλέουνα

 1.  
Κρίτων
ου Κρίτουν, τ’ Κρίτουν, του gρίτουν, Κρίτουν
ου Κρίτουνας, τ’ Κρίτουνα, του gρίτουνα, Κρίτουνα


Λ

 1.  
Λεαγόρας
ου Ληαγόρας, τ’ Ληαγόρα, του Ληαγόρα, Ληαγόρα

 1.  
Λέανδρος
ου Λέαdρους, τ’ Λέαdρ’, του Λέαdρου, Λέαdρη

 1.  
Λευκοθέα
η Ληυκουθέα, τς Ληυκουθέας, τ’ Ληυκουθέα, Ληυκουθέα

 1.  
Λέων
ου Λέουν, τ’ Λέουν, του Λέουν, Λέουν
ου Λέουνdας, τ’ Λέουνdα, του Λέουνdα, Λέουνdα

 1.  
Λεωνίδας
ου Ληουνιίδας, τ’ Ληουνιίδα, του Ληουνιίδα, Ληουνιίδα

 1.  
Λουκία (< λατινικό lux-lucis)
η Λουκιία, τς Λουκιίας, τ’ Λουκιία, Λουκιία

 1.  
Λουκιανός
ου Λουκιιανός, τ’ Λουκιιανού, του Λουκιιανό, Λουκιιανέ

 1.  
Λυκούργος
ου Λιυκούργους, τ’ Λιυκούργ’, του Λιυκούργου, Λιυκούργιη

 1.  
Λυσίμαχος
ου Λιυσίμαχους, τ’ Λιυσίμαχ’, του Λιυσίμαχου, Λιυσίμαχιη


Μ

 1.  
Μαριάνθη
η Μαριάνθ’, τς Μαριάνθ’ς, τ’ Μαριάνθ’, Μαριάνθ’

 1.  
Μαρκέλλα
η Μαρκέλλα, τς Μαρκέλλας, τ’ Μαρκέλλα, Μαρκέλλα

 1.  
Μελπομένη
η Μηλπουμένι’, τς Μηλπουμένι’ς, τ’ Μηλπουμένι’, Μηλπουμένι

 1.  
Μιλτιάδης
ου Μιλτιάδ’ς, τ’ Μιλτιάδ’, του Μιλτιάδ’, Μιλτιάδ’

 1.  
Μυρσίνη
η Μυρσίνι’, τς Μυρσίνι’ς, τ’ Μυρσίνι’, Μυρσίνι
η Μυρσίνιιώ, τς Μυρσίνιιώς, τ’ Μυρσίνιιώ, Μυρσίνιιώ
του Μυρσίνιιώ, τ’ Μυρσίνιιού, του Μυρσίνιιώ, Μυρσίνιιώ

 1.  
Μερόπη
η Μηρόπ’, τς Μηρόπ’ς, τ’ Μηρόπ’, Μηρόπ’

 1.  
Μενέλαος
ου Μηνέλαους, τ’ Μηνέλαου, του Μηνέλαου, Μηνέλαη

 1.  
Μαριάνθη
η Μαριάνθ’, τς Μαριάνθ’ς, τ’ Μαριάνθ’, Μαριάνθ’

 1.  
Μανδάνη
η Μανδάνι’, τς Μανδάνι’ς, τ’ Μανδάνι’, Μανδάνι


Ν

 1.  
Ναυσικά
η Ναυσικά, τς Ναυσικάς, τ’ Ναυσικά, Ναυσικά

 1.  
Νεόφυτος (< νεόφυτος)
ου Νηόφυτους, τ’ Νηόφυτ’, του Νηόφυτου, Νηόφυτη

 1.  
Νέστωρ
ου Νέστουρ, τ’ Νέστουρ, του Νέστουρ, Νέστουρ
ου Νέστουρας, τ’ Νέστουρα, του Νέστουρα, Νέστουρα

 1.  
Νεφέλη
η Νηφέλι’, τς Νηφέλι’, τ’ Νηφέλι’, Νηφέλι

 1.  
Νίκανδρος
ου Νιίκαdρους, τ’ Νιίκαdρ’, του Νιίκαdρου, Νιίκαdρη

 1.  
Νίκη
η Νιίκι’, τς Νιίκι’ς, τ’ Νιίκι’, Νιίκι

 1.  
Νικηφόρος
ου Νιικιηφόρους, τ’ Νιικιηφόρ’, του Νιικιηφόρου, Νιικιηφόρη

 1.  
Νικόλαος
ου Νι’κόλας, τ’ Νι’κόλα, του Νι’κόλα, Νι’κόλα
ου Νιίκους, τ’ Νιίκ’, του Νιίκου, Νιίκου

 1.  
Νιόβη
η Νιιόβ’, τς Νιιόβ’ς, τ’ Νιιόβ’, Νιιόβ’


Ξ

 1.  
Ξενοκράτης
ου Ξηνοκράτ’ς, τ’ Ξηνοκράτ’, του gζηνοκράτ’, Ξηνοκράτ’

 1.  
Ξενοφών
ου Ξηνουφώντ’ς, τ’ Ξηνουφώντ’, τουηνουφώντ’, Ξηνουφώντ’
ου Ξηνουφώνdας, τ’ Ξηνουφώνdα, τουηνουφώνdα, Ξηνουφώνdα


Ο

 1.  
Οδυσσεύς
ου Ουδυσσέας, τ’ Ουδυσσέα, τουν Ουδυσσέα, Ουδυσσέα
ου Δυσσεύς, d’ Δυσσεύ, του Δυσσεύ, Δυσσεύ

 1.  
Ολυμπία
η Ουλυbία, τς Ουλυbίας, τν Ουλυbία, Ουλυbία
η Λυbία, τς Λυbίας, τ’ Λυbία, Λυbία

 1.  
Όμηρος
ου Όμηρους, τ’ Όμηρ’, τουν Όμηρου, Όμηρη

 1.  
Ορέστης
ου Ουρέστης, τ’ Ουρέστη, τουν Ουρέστη, Ουρέστη

 1.  
Ορφεύς
ου Ουρφέας, τ’ Ουρφέα, τουν Ουρφέα, Ουρφέα

 1.  
Ουρανία
η Ουρανιία, τς Ουρανιίας, τν Ουρανιία, Ουρανιία


Π

 1.  
Παράσχος
ου Παράσχους, τ’ Παράσχ’, του bαράσχου, Παράσχιη

 1.  
Πάρις
ου Πάρις, τ’ Πάρι, του bάρι, Πάρι

 1.  
Πάτροκλος
ου Πάτρουκλους, τ’ Πάτρουκλ’, του bάτρουκλου, Πάτρουκλη

 1.  
Πελαγία
η Πηλαγιία, τς Πηλαγιίας, dbηλαγιία, Πηλαγιία

 1.  
Πελοπίδας
ου Πηλουπίδας, τ’ Πηλουπίδα, του bηλουπίδα, Πηλουπίδα

 1.  
Περίανδρος
ου Πηρίαdρους, τ’ Πηρίαdρ’, του bηρίαdρου, Πηρίαdρη

 1.  
Περικλής
ου Πηρικλιής, τ’ Πηρικλιή, του bηρικλιή, Πηρικλιή

 1.  
Περσεφόνη
η Πηρσηφόνι’, τς Πηρσηφόνι’ς, dbηρσηφόνι’, Πηρσηφόνι

 1.  
Περσία
η Πηρσία, τς Πηρσίας, dbηρσία, Πηρσία

 1.  
Πηγή (< πηγή)
η Πηγιή, τς Πηγιής, dbηγιή, Πηγιή

 1.  
Πηνελόπη
η Πηνηλόπ’, τς Πηνηλόπ’ς, dbηνηλόπ’, Πηνηλόπ’

 1.  
Πλάτων
ου Πλάτουν, τ’ Πλάτουν, του bλάτουν, Πλάτουν
ου Πλάτουνας, τ’ Πλάτουνα, του bλάτουνα, Πλάτουνα

 1.  
Πλούταρχος
ου Πλούταρχους, τ’ Πλούταρχ’, του bλούταρχου, Πλούταρχη

 1.  
Πλούτος
ου Πλούτους, τ’ Πλούτ’, του bλούτου, Πλούτη

 1.  
Πολύβιος
ου Πουλιύβιους, τ’ Πουλιύβιου, του bουλιύβιου, Πουλιύβιη

 1.  
Πολυδεύκης
ου Πουλιυδεύκι’ς, τ’ Πουλιυδεύκι’, του bουλιυδεύκι’, Πουλιυδεύκι

 1.  
Πολυκράτης
ου Πουλιυκράτ’ς, τ’ Πουλιυκράτ’, του bουλιυκράτ’, Πουλιυκράτ’

 1.  
Πολυνείκης
ου Πουλιυνιείκι’ς, τ’ Πουλιυνιείκι’, του bουλιυνιείκι’, Πουλιυνιείκι

 1.  
Πολυξένη
η Πουλιυξένι’, τς Πουλιυξένι’ς, dbουλιυξένι’, Πουλιυξένι

 1.  
Πραξινόη
η Πραξινόη, τς Πραξινόης, dbραξινόη, Πραξινόη

 1.  
Πυθαγόρας
ου Πυθαγόρας, τ’ Πυθαγόρα, του bυθαγόρα, Πυθαγόρα


Ρ

 1.  
Ροδάνθη
η Ρουδάνθ’, τς Ρουδάνθ’ς, τ’ Ρουδάνθ’, Ρουδάνθ’
η Ρουδάνθη, τς Ρουδάνθης, τ’ Ρουδάνθη, Ρουδάνθη

 1.  
Ροδοθέα
η Ρουδουθέα, τς Ρουδουθέας, τ’ Ρουδουθέα, Ρουδουθέα

 1.  
Ροδόπη
η Ρουδόπ’, τς Ρουδόπ’ς, τ’ Ρουδόπ’, Ρουδόπ’

 1.  
Ρωξάνη
η Ρουξάνι’, τς Ρουξάνι’ς, τ’ Ρουξάνι’, Ρουξάνι


Σ

 1.  
Σόλων
ου Σόλουν, τ’ Σόλουν, του Σόλουν, Σόλουν
ου Σόλουνας, τ’ Σόλουνα, του Σόλουνα, Σόλουνα

 1.  
Σοφία (< σοφία)
η Σουφία, τς Σουφίας, τ’ Σουφία, Σουφία

 1.  
Σοφοκλής
ου Σουφουκλιής, τ’ Σουφουκλιή, του Σουφουκλιή, Σουφουκλιή

 1.  
Στέφανος
ου Στέφανους, τ’ Στέφαν’, του Στέφανου, Στέφανη

 1.  
Σωκράτης
ου Σουκράτ’ς, τ’ Σουκράτ’, του Σουκράτ’, Σουκράτ’


Τ

 1.  
Τερψιχόρη
η Τηρψιχόρ’, τς Τηρψιχόρ’ς, ddηρψιχόρ’, Τηρψιχόρ’

 1.  
Τηλαύγης
ου Τηλαύγιης, τ’ Τηλαύγιη, του dηλαύγιη, Τηλαύγιη

 1.  
Τηλέμαχος
ου Τηλέμαχους, τ’ Τηλέμαχ’, του dηλέμαχου, Τηλέμαχιη

 1.  
Τρύφων
ου Τρύφουν, τ’ Τρύφουν, του dρύφουν, Τρύφουν
ου Τρύφουνας, τ’ Τρύφουνα, του dρύφουνα, Τρύφουνα


Υ

 1.  
Υπατία
η Υπατία, τς Υπατίας, τν Υπατία, Υπατία


Φ

 1.  
Φαίδρα
η Φαίδρα, τς Φαίδρας, τ’ Φαίδρα, Φαίδρα

 1.  
Φαίδων
ου Φαίδουν, τ’ Φαίδουν, του Φαίδουν, Φαίδουν
ου Φαίδουνας, τ’ Φαίδουνα, του Φαίδουνα, Φαίδουνα

 1.  
Φίλιππος
ου Φίλιιππους, τ’ Φίλιιππ’, του Φίλιιππου, Φίλιιππη

 1.  
Φιλοκτήτης
ου Φιλουκτήτ’ς, τ’ Φιλουκτήτ’, του Φιλουκτήτ’, Φιλουκτήτ’

 1.  
Φιλομήλα
η Φιλουμήλα, τς Φιλουμήλας, τ’ Φιλουμήλα, Φιλουμήλα

 1.  
Φιλοποίμην
ου Φιλοποίμην, τ’ Φιλοποίμην, του Φιλοποίμην, Φιλοποίμην

 1.  
Φοίβος
ου Φοίβους, τ’ Φοίβ’, του Φοίβου, Φοίβη

 1.  
Φωκίων
ου Φουκιίουν, τ’ Φουκιίουν, του Φουκιίουν, Φουκιίουν
ου Φουκιίουνας, τ’ Φουκιίουνα, του Φουκιίουνα, Φουκιίουνα


Χ

 1.  
Χαρίδημος
ου Χαρίδημους, τ’ Χαρίδημ’, του Χαρίδημου, Χαρίδημη

 1.  
Χαρίκλεια
η Χαρίκλιεια, τς Χαρίκλιειας, τ’ Χαρίκλιεια, Χαρίκλιεια

 1.  
Χαρίλαος
ου Χαρίλαους, τ’ Χαρίλαου, του Χαρίλαου, Χαρίλαη

 1.  
Χάρις
η Χάρις, τς Χάρις, τ’ Χάρις, Χάρις

 1.  
Χαριτίνη
η Χαριτίνι’, τς Χαριτίνι’ς, τ’ Χαριτίνι’, Χαριτίνι

 1.  
Χρυσάνθη
η Χρυσάνθ’, τς Χρυσάνθ’ς, τ’ Χρυσάνθ’, Χρυσάνθ’


Ψ


Ω

 1.  
Ωκυρρόη
η Ουκιυρρόη, τς Ουκιυρρόης, τν Ουκιυρρόη, Ουκιυρρόη

 1.  
Ωρίων
ου Ουρίουν, τ’ Ουρίουν, τουν Ουρίουν, Ουρίουν
ου Ουρίουνας, τ’ Ουρίουνα, τουν Ουρίουνα, Ουρίουνα

––––––––––––––––––––––––––––––––––––


1)    Το ίδιο το όνομα «Παγώνδας» ήταν το όνομα (Παγώνδας ο Αιολάδου) αρχηγού των Βοιωτών (Θουκυδίδης, Ιστορίαι).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου