Σελίδες

Σάββατο, 16 Μαρτίου 2013

Λεξιλόγιο - Έκδοση 2


Λεξιλόγιο/Έκδοση 02
Λεξιλόγιο του Iστολογίου
Αλφαβητικός κατάλογος όλων των λέξεων και τύπων του Σαμιακού Ιδιώματος που χρησιμοποιούνται στο Ιστολόγιο
(Αναρτήσεις 1–4, Πλήθος εγγραφών: 488)
Λέξη/τύπος/φράση του Σαμιακού Ιδιώματος
Λέξη/τύπος/φράση
της Κοινής Νεοελληνικής
Αριθμός Ανάρτησης
Γραμματικές, ετυμολογικές, πραγματολογικές και άλλες πληροφορίες
bαbά!
μπαμπά!
2
κλητική ενικού
bαbάδης!
μπαμπάδες!
2
κλητική πληθυντικού
bαbάς
μπαμπάς
1

bάμνια
μπάμια
4

bάρbας
μπάρμπας
4

bηρdές
μπερντές
1

bόρα
μπόρα
1

bούκνα
είδος μαυρόσυκου
1

bουρούσα
μπορούσα
1

bουρώ
μπορώ
4

dbαbά
του μπαμπά
2

d’ βιβλιίου
του βιβλίου
2

d’ γιιαγιιά
τη γιαγιά
2

d’ ζάρα
την ζάρα
4

d’ ζαργιού
του ζαριού
4

d’, dηνι, τ’, τηνι
τη
3
Αδύνατοι τύποι της ονομαστικής ενικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
d’, τ’
τοι
3
Αδύνατοι τύποι της ονομαστικής πληθυντικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
d’, τα, dα, τ’
τα
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής πληθυντικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
d’, του, dου , τ’
του
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής ενικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
d’, του, dου, τ’
του
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής ενικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
dα, d’, τα, τ’
τα
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής πληθυντικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
dα, τα
τα
3
Αδύνατοι τύποι της ονομαστικής πληθυντικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
dαμάρ’
νταμάρι
1

dηνι, τ’, τηνι, d
τη
3
Αδύνατοι τύποι της ονομαστικής ενικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
dης, της
τις, τες
3
Αδύνατοι τύποι της ονομαστικής πληθυντικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
dνη, τνη, τν, dν, τήνι, dήνι
την
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής ενικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
dόπχιοι
ντόπιοι
4

dου, τ’, d’, του
του
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής ενικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
dου, τ’, d’, του
του
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής ενικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
dου, του
το
3
Αδύνατοι τύποι της ονομαστικής ενικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
dου, του, τ’, d’, το, dο,
το
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής ενικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
dουμάτα
ντομάτα
4

dουν, dουνη, τουν, τουνη
τον
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής ενικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
dους, τους
τος
3
Αδύνατοι τύποι της ονομαστικής ενικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
dουσιμές
πλακόστρωτο
1

gάρζ’μα
γκάρισμα
4

gάστρι
εγκυμοσύνη
1

gιέμ’
γκέμι
4

gιιουμνάκι
γκιουμνάκι
1

gόμηνα
γκόμενα
1

αgιειό
καθοίκι
1

άŋχους
άγχος
1

άγιιης
άγιες
4

αγιιόκλημα
αγιόκλημα
4

αγιίου
αγίου
4

άγιιου
άγιο
4

αγόρ’
αγόρι
1

αγόρ’!
αγόρι!
2
κλητική
αγόργια!
αγόρια!
2
κλητική
άγριης
άγριες
4

άδγειοι
άδειοι
4

άδγειου
άδειου
4

άδγειου
άδειο
4

άδεια
άδεια
4
(π.χ. εργαζομένου)
άδειης
άδειες
4

αδειούχους
αδειούχος
4

αέρ’δης!
αέρηδες!
2
κλητική
αέρα!
αέρα!
2
κλητική
αθηΐα
αθεΐα
4

άθρουπη!
άνθρωπε!
2
κλητική
αθρώπ’!
άνθρωποι!
2
κλητική
άι!
νά!
4
άι!i] (< για ιδέ!) – νά!
αίμα
αίμα
4

αϊπ’πάν’
από πάνω
4

ακριανός
ακριανός, ακραίος
4

αλάνα
αλάνα
4

αλιήθχεια
αλήθεια
4

αλιήθχειης
αλήθειες
4

ανάργιου
ανάριου
4

ανάσα
ανάσα
1

άνηυρους
άνευρος
4

ανι’ξχιάτ’κου
ανοιξιάτικο
4

απ’ τζ γιιαγιιάδης
των γιαγιάδων
2

απ’ τς αέρ’δης
των αέρηδων
2

απ’ τς αθρώπ’
των ανθρώπων
2

απ’ τς αυλές
των αυλών
2

απ’ τς μανάδης
των μανάδων
2

απ’ τς νέοι
των νέων
2

απ’ τς παπάδης
των παπάδων
2

απ’ τσι γι’ναίκιης
των γυναικών
2

απ’πάν’
αποπάνω, από πάνω
4

από, απ’
από
2

αργαλιειοί
αργαλειοί
4

αργάτ’ς
εργάτης
4

αρτουποιοί
αρτοποιοί
4

αρτουποιός
αρτοποιός
4

αρτουποιού
αρτοποιού
4

αρχι’νάου
αρχίζω
1

αστείοι
αστείοι
4

αυγιάδης
χαράματα
4
< αυγιάδες
αυγό
αυγό
4

αυδά
εδωνά
1

αυλές!
αυλές!
2
κλητική
αυλιή
αυλή
1

αυλιή!
αυλή!
2
κλητική
αυτ’νιής, αφ’νιής
αυτής
3
Δυνατοί τύποι της γενικής ενικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αυτ’νού, αφ’νού
αυτού
3
Δυνατοί τύποι της γενικής ενικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αυτ’νού, αφ’νού
αυτού
3
Δυνατοί τύποι της γενικής ενικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αυτ’νούνης
αυτών, αυτωνών
4

αυτ’νούνης, αφ’νούνης
αυτών
3
Δυνατοί τύποι της γενικής πληθυντικού και στα τρία γένη του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αυτ’νούς, αφ’νούς
αυτούς
3
Δυνατοί τύποι της αιτιατικής πληθυντικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αυτά
αυτά
3
Δυνατός τύπος της ονομαστικής πληθυντικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αυτά
αυτά
3
Δυνατός τύπος της αιτιατικής πληθυντικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αυτές
τοι
3
Δυνατός τύπος της ονομαστικής πληθυντικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αυτές
αυτές
3
Δυνατός τύπος της αιτιατικής πληθυντικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αυτήνι
αυτή, αυτήν
1

αυτήνι
αυτή
3
Δυνατός τύπος της ονομαστικής ενικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αυτήνι
αυτήν
3
Δυνατός τύπος της αιτιατικής ενικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αυτό
αυτό
1

αυτό
αυτό
3
Δυνατός τύπος της ονομαστικής ενικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αυτό
αυτό
3
Δυνατός τύπος της αιτιατικής ενικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αυτοίνι
αυτοί
3
Δυνατός τύπος της ονομαστικής πληθυντικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αυτόνη
αυτόν
3
Δυνατός τύπος της αιτιατικής ενικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αυτός
αυτός
3
Δυνατός τύπος της ονομαστικής ενικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αφ’νιής, αυτ’νιής
αυτής
3
Δυνατοί τύποι της γενικής ενικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αφ’νού, αυτ’νού
αυτού
3
Δυνατοί τύποι της γενικής ενικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αφ’νού, αυτ’νού
αυτού
3
Δυνατοί τύποι της γενικής ενικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αφ’νούνης, αυτ’νούνης
αυτών
3
Δυνατοί τύποι της γενικής πληθυντικού και στα τρία γένη του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αφ’νούς, αυτ’νούς
αυτούς
3
Δυνατοί τύποι της αιτιατικής πληθυντικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αχι’νός
αχινός
4

βαβούρα
βαβούρα
4

βαργιές
βαριές
4

βάτους
βάτος
1

βγιάζουμη
βιάζομαι
4

βγιολέτα
βιολέτα
4

βιβλιία!
βιβλία!
2
κλητική
βιβλιίου!
βιβλίο!
2
κλητική
βίοι
βίοι
4

βιτσχιές
βιτσιές
1

γαϊδούρ’
γαϊδούρι
4

γάτους
γάτος
1

γι’ναίκα!
γυναίκα!
2
κλητική
γι’ναίκιης!
γυναίκες!
2
κλητική
γιέννα
γέννα
1

γιιαγιιά
γιαγιά
1

γιιαγιιά!
γιαγιά!
2
κλητική
γιιαγιιάδης!
γιαγιάδες!
2
κλητική
γιιατρουσόφ’
γιατροσόφι
4

γιιός
γιος
1

γιυάλα
γυάλα
4

γιυαλιιά
γυαλιά
4

γιύρου
γύρω
1

γκάζγια
γκάζια
1

γουφός
γοφός
1

γώ, ηγώ
εγώ
3
Δυνατοί τύποι της ονομαστικής ενικού του α’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
δ’λιειές
δουλειές
4

δάκους
δάκος
4

δγιάκους
διάκος
4

δγοιάκι
δοιάκι
4

δένου
δένω
1

δήμιοι
δήμιοι
4

ε!
ε!
2
κλητικό επιφώνημα
έγιινη, έγινη
έγινε
1

έιbου!
όχι δα! σώπα!
4

είμαστη
είμαστε
4

είμη
είμαι
4

είνη
είναι
1

έλα
έλα
4

ένα
ένα
1

έννιοια
έννοια
4

έννιοιης
έννοιες
4

έρτ’νη
έρθουν
4
έρτ’νη < έρτουνε < έρθουνε < έρθουν
έρχιητη
έρχεται
1

ζβούρα
σβούρα
1

ζγάρα
σγάρα
1

ζλιιάρ’ς
ζηλιάρης
1

ζό
ζώο
1

ζουή
ζωή
4

η
η
2
ονομαστική ενικού του άρθρου στο θηλυκό γένος
η αυλή
η αυλή
2

η γι’ναίκα
η γυναίκα
2

η γιιαγιιά
η γιαγιά
2

η μάνα
η μάνα
2

ηγώ, γώ
εγώ
3
Δυνατοί τύποι της ονομαστικής ενικού του α’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
ηκιείνου
εκείνο
4

ηλιιές
ελιές
1

ήλιιους
ήλιος
1

ημ, μου, μ’
μου
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής ενικού του α’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
ημάς
εμάς
3
Δυνατός τύπος της γενικής πληθυντικού του α’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
ημάς
εμάς
3
Δυνατός τύπος της αιτιατικής πληθυντικού του α’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
ημείς, μεις
εμείς
3
Δυνατοί τύποι της ονομαστικής πληθυντικού του α’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
ημένα, μένα
εμένα
3
Δυνατοί τύποι της γενικής ενικού του α’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
ημένα, μένα
μου
3
Δυνατοί τύποι της αιτιατικής ενικού του α’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
ήμηρους
ήμερος
4

ηπιτήδειοι
επιτήδειοι
4

ήρθη
ήρθε
1

ησάς
εσάς
3
Δυνατός τύπος της γενικής πληθυντικού του β’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
ησάς
εσάς
3
Δυνατός τύπος της αιτιατικής πληθυντικού του β’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
ησείς!, σεις!
εσείς!
3
Δυνατοί τύποι της κλητικής πληθυντικού του β’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
ησείς, σεις
εσείς
3
Δυνατοί τύποι της ονομαστικής πληθυντικού του β’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
ησένα, σένα
εσένα
3
Δυνατοί τύποι της γενικής ενικού του β’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
ησένα, σένα
εσένα
3
Δυνατοί τύποι της αιτιατικής ενικού του β’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
ησύ!, συ!
εσύ!
3
Δυνατοί τύποι της κλητικής ενικού του β’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
ησύ, συ
εσύ
3
Δυνατοί τύποι της ονομαστικής ενικού του β’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
ηύρα
βρήκα
4
< αρχ.  ηρον
ηυτυχώς
ευτυχώς
4

θάλασσα
θάλασσα
1

θέλου
θέλω
1

θηικός
θεϊκός
4

θόλους
θόλος
4

θρανίου
θρανίο
4

θχειά
θεια
4

θχειάφ’
θειάφι
1

ίδγια
ίδια
4

ίδγιης
ίδιες
4

ίδγιου
ίδιο
4

ιδέης
ιδέες
4

Ιονιίου
Ιονίου
4

Ιουδαίους
Ιουδαίος
4

Ιούδας
Ιούδας
4

ίσου
ίσο
4

ιώδιου
ιώδιο
4

καλός
καλός
4

κάτ’
κάτω
1

κατάdγια
κατάντια
1

κατάdγια
κατάντια
4

κατάμουνους
κατάμονος
1

καφηνιείου
καφενείου
4

καφηνιείου
καφενείο
4

κιηνούργιους
καινούργιος
4

κιιούπ’
κιούπι
1

κιιούπχια
κιούπια
4

κιισκιέκι
1
Φαγητό από βρασμένο σιτάρι, κρέας και κρεμμύδια που παρασκευάζεται και διανέμεται σε εορτές και πανηγύρια. Γι’ αυτό λέγεται και «γιιουρτή».
Όταν η εορτή «πέφτει» σε περίοδο σαρακοστής τότε στο φαγητό αυτό αντί για κρέας χρησιμοποιούνται ρεβύθια.
(< τουρκ. keşkek)
κιύμα
κύμα
1

κόπους
κόπος
1

κοτσχια
κότσια
4

κουbγιά
κουμπιά
1

κούκους
κούκος
1

κουλάι
κολάι
4

λάθους
λάθος
1

λέγ’dη
λέγονται
4

λένη
λένε
4

λέρα
λέρα
1

ληκάνι
λεκάνη
1

λημός
λαιμός
4

ληρός
λερός
1

λιιάζου
λιάζω
1

λιιουμένου
λιωμένο
4

λιιουτρίβ’
λιοτρίβι
4

λιίπους
λίπος
1

λιιώμα
λιώμα
4

λιύκους
λύκος
4

λιύπ’
λύπη
1

λουτός
λωτός
1

μ’, ημ, μου
μου
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής ενικού του α’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
μαgούρα
μαγκούρα
1

μαγαζγιά
μαγαζιά
4

μαμά
μαμά
4

μάνα!
μάνα
2
κλητική
μανάδης!
μανάδες!
2
κλητική
μας
μας
3
Αδύνατος τύπος της γενικής πληθυντικού του α’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
μας
μας
3
Αδύνατος τύπος της αιτιατικής πληθυντικού του α’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
μασχιά
μασιά
1

μάτ’
μάτι
1

μάτχια
μάτια
4

μεις, ημείς
εμείς
3
Δυνατοί τύποι της ονομαστικής πληθυντικού του α’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
μένα, ημένα
εμένα
3
Δυνατοί τύποι της γενικής ενικού του α’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
μένα, ημένα
εμένα
3
Δυνατοί τύποι της αιτιατικής ενικού του α’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
μένου
μένω
1

μη
με
3
Αδύνατος τύπος της αιτιατικής ενικού του α’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
μηλένιιης
μελένιες
4

μνιά
μια
1

μου, μ’, ημ
μου
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής ενικού του α’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
μουρό
μωρό
4

μουστουκούλουρου
μουστοκούλουρο
1

νάνους
νάνος
1

νέη!
νέε!
2
κλητική
νέοι!
νέοι!
2
κλητική
νέτους
νέτος
1

νεύρου
νεύρο
4

νηράιδα
νεράιδα
4

νηράτζγια
νεράτζια
1

νηρό
νερό
4

νιήμα
νήμα
4

νιιάτα
νιάτα
1

Νιίκους
Νίκος
1

νιοίκι
νοίκι
1

νιοίκι
νοίκι
1

νουνός
νονός
1

ξανά
ξανά
4

οι
οι
2
ονομαστική πληθυντικού του άρθρου στο αρσενικό γένος
οι
οι
2
ονομαστική πληθυντικού του άρθρου στο θηλυκό γένος
οι bαbάδης
οι μπαμπάδες
2

οι αέρ’δης
οι αέρηδες
2

οι αθρώπ’
οι άνθρωποι
2

οι αυλές
οι αυλές
2

οι γι’ναίκιης
οι γυναίκες
2

οι γιιαγιιάδης
οι γιαγιάδες
2

οι μανάδης
οι μανάδες
2

οι νέοι
οι νέοι
2

οι παπάδης
οι παπάδες
2

όμοιου
όμοιου
4

όμοιου
όμοιο
4

όμουρφους
όμορφος
4

όπους
όπως
4

όπχοια
όποια
4

όπχοιης
όποιες
4

όπχοιοι
όποιοι
4

όπχοιου
όποιου
4

όπχοιου
όποιο
4

ου
ο
2
ονομαστική ενικού του άρθρου στο αρσενικό γένος
ου bαbάς
ο μπαμπάς
2

ου αέρας
ο αέρας
2

ου άθρουπους
ο άνθρωπος
2

ου νέους
ο νέος
2

ου παπάς
ο παπάς
2

ούι!
2
κλητικό επιφώνημα
ουποίης
οποίες
4

ουποίοι
οποίοι
4

ουποίου
οποίου
4

ουποίου
οποίο
4

ουραίους
ωραίος
4

π’χός
μπουχός
1

παϊδάκιια
παϊδάκια
4

παίρνου
παίρνω
1

πάνη
πάνε
1

παπά!
παπά!
2
κλητική
παπάδης!
παπάδες!
2
κλητική
πάπχια
πάπια
1

παραγιιοί
παραγιοί
4

πάτ’σα
πάτησα
4

πατσάς
πατσάς
4

πηδγιά
παιδιά
1

πηδγιούνης
παιδιών
4

πήρης
πήρες
1

πηρπάτ’σα
περπάτησα
4

πιέζου
πιέζω
4

πληυρό
πλευρό
4

πότ’ζα
πότιζα
4

πουδάρ’
ποδάρι, πόδι
1

πρασχιά
πρασιά
4

πρόβγειους
πρόβειος
1

προυτουχρουνιιάτ’κου
πρωτοχρονιάτικο
4

Πυθαγόρειου
Πυθαγόρειου
4

πχιά
πια
4

πχοιές
ποιες
4

πχοιοί
ποιοι
4

πχοιός
ποιος
1

πχοιού
ποιου
4

ράγα
ρώγα
1

ράφ’
ράφι
4

ρηματχιά
ρεματιά
1

ρόϊδου
ρόδι
1

ρουμέικα
ρωμέικα
4

σ’, σου
σου
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής ενικού του β’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
σ’μάδ’
σημάδι
1

σ’νάπ’
σινάπι
1

σ’τάρ
σιτάρι
4

σάbους
σάμπως
1

σακάτ’ς
σακάτης
4

σαμάρ’
σαμάρι
4

Σαμνιώτ’σσα
Σαμιώτισσα
1

σας
σας
3
Αδύνατος τύπος της γενικής πληθυντικού του β’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
σας
σας
3
Αδύνατος τύπος της αιτιατικής πληθυντικού του β’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
σεις!, ησείς!
εσείς!
3
Δυνατοί τύποι της κλητικής πληθυντικού του β’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
σεις, ησείς
εσείς
3
Δυνατοί τύποι της ονομαστικής πληθυντικού του β’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
σένα, ησένα
εσένα
3
Δυνατοί τύποι της γενικής ενικού του β’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
σένα, ησένα
εσένα
3
Δυνατοί τύποι της αιτιατικής ενικού του β’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
ση
σε
3
Αδύνατος τύπος της αιτιατικής ενικού του β’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
σκουλιειό
σχολειό
4

σκουλιειού
σχολειού
4

Σκουρέικα
Σκουρέικα
4

Σκουρηικιιώτ’ς
Σκουρεϊκιώτης
4

σλούκι
νεροχύτης
1

σου, σ’
σου
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής ενικού του β’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
σπίτ’
σπίτι
1

σπίτ’!
σπίτι!
2
κλητική
σπίτχια!
σπίτια!
2
κλητική
συ!, ησύ!
εσύ!
3
Δυνατοί τύποι της κλητικής ενικού του β’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
συ, ησύ
εσύ
3
Δυνατοί τύποι της ονομαστικής ενικού του β’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τ’ , d
του
2
γενική ενικού του άρθρου στο αρσενικό γένος
τ’ αγόρ’
το αγόρι
2

τ’ αγόργια
τα αγόρια
2

τ’ αγουργιού
του αγοριού
2

τ’ αέρα
του αέρα
2

τ’ αθρώπ’
του ανθρώπου
2

τ’ Αϊ Βασ’λιειού
του Αγίου Βασιλείου
4

τ’ μάνα
τη μάνα
2

τ’ νέου
του νέου
2

τ’ παπά
του παπά
2

τ’ σπιτχιού
του σπιτιού
2

τ’, d
του
2
γενική ενικού του άρθρου στο ουδέτερο γένος
τ’, d
τοι
3
Αδύνατοι τύποι της ονομαστικής πληθυντικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τ’, d’, τα, dα
τα
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής πληθυντικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τ’, d’, το, dο, του, dου
το
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής ενικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τ’, d’, του, dου
του
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής ενικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τ’, d’, του, dου
του
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής ενικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τ’, τηνι, d’, dηνι
τη
3
Αδύνατοι τύποι της ονομαστικής ενικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τα βιβλιία
τα βιβλία
2

τα σπίτχια
τα σπίτια
2

τα, dα
τα
3
Αδύνατοι τύποι της ονομαστικής πληθυντικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τα, dα, τ’,
τα
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής πληθυντικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τα, τ’
τα
2
ονομαστική και αιτιατική πληθυντικού του άρθρου στο ουδέτερο γένος
ταβάς
ταψί
1

τάβλι
τάβλι
4

τέμπου
τέμπο
1

τέτχοιους
τέτοιος
1

τζ bαbάδης
τους μπαμπάδες
2

τζ βιβλιιούνης
των βιβλίων
2

τζ γιιαγιιάδης
τις γιαγιάδες
2

τζ γιιαγιιάς
της γιαγιάς
2

τζ, τση, τζη, τς
της
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής ενικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τζ, τσι, τζι, τς
τις, τες
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής πληθυντικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τζ, τσου, τζου, τς
τους
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής πληθυντικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τζ, τσου, τζου, τς
τους
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής πληθυντικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τζάκι
τζάκι
1

τζάκι
τζάκι
4

τζαμ’
τζάμι
4

Τζγια
Τζιά
4

τζη, τς, τζ, τση,
της
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής ενικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τζι, τς, τζ, τσι
τις, τες
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής πληθυντικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τζισμέδγια
μπότες
1

τζου, τς, τζ, τσου
τους
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής πληθυντικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τζου, τς, τζ, τσου
τους
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής πληθυντικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τη γι’ναίκα
τη γυναίκα
2

τη, τ’ , τν, d
τη(ν)
2
αιτιατική ενικού του άρθρου στο θηλυκό γένος
τηνι, d’, dηνι, τ’
τη
3
Αδύνατοι τύποι της ονομαστικής ενικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τήνι, dήνι, τνη, dνη, τν, dν
την
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής ενικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
της, dης
τες
3
Αδύνατοι τύποι της ονομαστικής πληθυντικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τν αυλή
την αυλή
2

τν, dν, τήνι, dήνι, τνη, dνη,
την
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής ενικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
το, dο, του, dου, τ’, d
το
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής ενικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τόπ’
τόπι
1

τουbά
τον μπαμπά
2

του bαπά
τον παπά
2

του βιβλιίου
το βιβλίο
2

του νέου
τον νέο
2

του σπίτ’
το σπίτι
2

του, dου
το
3
Αδύνατοι τύποι της ονομαστικής ενικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
του, dου , τ’, d
του
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής ενικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
του, dου, τ’, d
του
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής ενικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
του, dου, τ’, d’, το, dο,
το
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής ενικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
του, τ’
το
2
ονομαστική και αιτιατική ενικού του άρθρου στο ουδέτερο γένος
τουν αέρα
τον αέρα
2

τουν άθρουπου
τον άνθρωπο
2

τουν, του
τον
2
αιτιατική ενικού του άρθρου στο αρσενικό γένος
τουν, τουνη, dουν, dουνη

τον
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής ενικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τους, dους
τος
3
Αδύνατοι τύποι της ονομαστικής ενικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τρέμου
τρέμω
1

τς αέρ’δης
τους αέρηδες
2

τς αθρώπ’
τους ανθρώπους
2

τς αυλές
τις αυλές
2

τς αυλής
της αυλής
2

τς μανάδης
τις μανάδες
2

τς μάνας
της μάνας
2

τς νέοι
τους νέους
2

τς παπάδης
τους παπάδες
2

τς σπίτχιούνης
των σπιτιών
2

τς, τζ
τους
2
αιτιατική πληθυντικού του άρθρου στο αρσενικό γένος
τς, τζ
των
2
γενική πληθυντικού του άρθρου στο ουδέτερο γένος
τς, τζ, τση, τζη
της
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής ενικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τς, τζ, τσι, τζι
τις, τες
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής πληθυντικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τς, τζ, τσου, τζου
τους
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής πληθυντικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τς, τζ, τσου, τζου
τους
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής πληθυντικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τς’ αγουργιούνης
των αγοριών
2

τσ’πούρα
τσιπούρα
1

τσανάκι
τσανάκι
1

τσάπα
τσάπα
4

τσατσάρα
τσατσάρα
4

τση γι’ναίκας
της γυναίκας
2

τση, τζη, τς, , τζ
της
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής ενικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τση, τς, τζ
της
2
γενική ενικού του άρθρου στο θηλυκό γένος
τσι γι’ναίκιης
τις γυναίκες
2

τσι, τζι, τς, τζ
τις, τες
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής πληθυντικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τσι, τς, τζ
τις
2
αιτιατική πληθυντικού του άρθρου στο θηλυκό γένος
τσιŋgιένιιους
τσίγκινος
1

τσου, τζου, τς, τζ
τους
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής πληθυντικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τσου, τζου, τς, τζ
τους
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής πληθυντικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τώρα
τώρα
1

ύπνους
ύπνος
4

υπόγιειου
υπόγειο
4

φάδ’
υφάδι
1

φαίνουμη
φαίνομαι
4

φάρους
φάρος
4

φασκιιά
φασκιά
1

χαΐρ’
χαΐρι
4

χάνου
χάνω
4

χαρέμ’
χαρέμι
1

χαψχιά
χαψιά
4

χιέρ’
χέρι
1

χουράφχια
χωράφια
1

χουργιάτ’σα
χωριάτισσα
4

χουρός
χορός
1

χροιές
χροιές
4

ψάργια
ψάρια
1

ψάχνου
ψάχνω
4

ψεύτ’ς
ψεύτης
4

ψηυτόπραμα
ψευτόπραμα, ψεύτικο πράγμα
4Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου