Σελίδες

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

Λεξιλόγιο


Λεξιλόγιο/Έκδοση 01

Λεξιλόγιο του Iστολογίου
Αλφαβητικός κατάλογος όλων των λέξεων και τύπων του Σαμιακού Ιδιώματος που χρησιμοποιούνται στο Ιστολόγιο
(Αναρτήσεις 1–3, Πλήθος εγγραφών: 323)


Λέξη/τύπος/φράση του Σαμιακού Ιδιώματος
Λέξη/τύπος/φράση
της Κοινής Νεοελληνικής
Αριθμός Ανάρτησης
Γραμματικές, ετυμολογικές, πραγματολογικές και άλλες πληροφορίες
bαbά!
μπαμπά!
2
κλητική ενικού
bαbάδης!
μπαμπάδες!
2
κλητική πληθυντικού
bαbάς
μπαμπάς
1

bηρdές
μπερντές
1

bόρα
μπόρα
1

bούκνα
μαυρόσυκο
1

bουρούσα
μπορούσα
1

dbαbά
του μπαμπά
2

d’ βιβλιίου
του βιβλίου
2

d’ γιιαγιιά
τη γιαγιά
2

d’, dηνι, τ’, τηνι
τη
3
Αδύνατοι τύποι της ονομαστικής ενικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
d’, τ’
τοι
3
Αδύνατοι τύποι της ονομαστικής πληθυντικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
d’, τα, dα, τ’
τα
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής πληθυντικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
d’, του, dου , τ’
του
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής ενικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
d’, του, dου, τ’
του
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής ενικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
dα, d’, τα, τ’
τα
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής πληθυντικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
dα, τα
τα
3
Αδύνατοι τύποι της ονομαστικής πληθυντικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
dαμάρ’
νταμάρι
1

dηνι, τ’, τηνι, d
τη
3
Αδύνατοι τύποι της ονομαστικής ενικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
dης, της
τις, τες
3
Αδύνατοι τύποι της ονομαστικής πληθυντικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
dνη, τνη, τν, dν, τήνι, dήνι
την
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής ενικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
dου, τ’, d’, του
του
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής ενικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
dου, τ’, d’, του
του
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής ενικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
dου, του
το
3
Αδύνατοι τύποι της ονομαστικής ενικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
dου, του, τ’, d’, το, dο,
το
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής ενικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
dουν, dουνη, τουν, τουνη
τον
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής ενικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
dους, τους
τος
3
Αδύνατοι τύποι της ονομαστικής ενικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
dουσιμές
πλακόστρωτο
1

gάστρι
εγκυμοσύνη
1

gιιουμνάκι
γκιουμνάκι
1

gόμηνα
γκόμενα
1

αgιειό
καθοίκι
1

άŋχους
άγχος
1

αγόρ’
αγόρι
1

αγόρ’!
αγόρι!
2
κλητική
αγόργια!
αγόρια!
2
κλητική
αέρ’δης!
αέρηδες!
2
κλητική
αέρα!
αέρα!
2
κλητική
άθρουπη!
άνθρωπε!
2
κλητική
αθρώπ’!
άνθρωποι!
2
κλητική
ανάσα
ανάσα
1

απ’ τζ γιιαγιιάδης
των γιαγιάδων
2

απ’ τς αέρ’δης
των αέρηδων
2

απ’ τς αθρώπ’
των ανθρώπων
2

απ’ τς αυλές
των αυλών
2

απ’ τς μανάδης
των μανάδων
2

απ’ τς νέοι
των νέων
2

απ’ τς παπάδης
των παπάδων
2

απ’ τσι γι’ναίκιης
των γυναικών
2

από, απ’
από
2

αρχι’νάου
αρχίζω
1

αυδά
εδωνά
1

αυλές!
αυλές!
2
κλητική
αυλιή!
αυλή!
2
κλητική
αυλιή
αυλή
1

αυτ’νιής, αφ’νιής
αυτής
3
Δυνατοί τύποι της γενικής ενικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αυτ’νού, αφ’νού
αυτού
3
Δυνατοί τύποι της γενικής ενικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αυτ’νού, αφ’νού
αυτού
3
Δυνατοί τύποι της γενικής ενικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αυτ’νούνης, αφ’νούνης
αυτών
3
Δυνατοί τύποι της γενικής πληθυντικού και στα τρία γένη του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αυτ’νούς, αφ’νούς
αυτούς
3
Δυνατοί τύποι της αιτιατικής πληθυντικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αυτά
αυτά
3
Δυνατός τύπος της ονομαστικής πληθυντικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αυτά
αυτά
3
Δυνατός τύπος της αιτιατικής πληθυντικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αυτές
τοι
3
Δυνατός τύπος της ονομαστικής πληθυντικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αυτές
αυτές
3
Δυνατός τύπος της αιτιατικής πληθυντικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αυτήνι
αυτή, αυτήν
1

αυτήνι
αυτή
3
Δυνατός τύπος της ονομαστικής ενικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αυτήνι
αυτήν
3
Δυνατός τύπος της αιτιατικής ενικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αυτό
αυτό
1

αυτό
αυτό
3
Δυνατός τύπος της ονομαστικής ενικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αυτό
αυτό
3
Δυνατός τύπος της αιτιατικής ενικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αυτοίνι
αυτοί
3
Δυνατός τύπος της ονομαστικής πληθυντικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αυτόνη
αυτόν
3
Δυνατός τύπος της αιτιατικής ενικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αυτός
αυτός
3
Δυνατός τύπος της ονομαστικής ενικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αφ’νιής, αυτ’νιής
αυτής
3
Δυνατοί τύποι της γενικής ενικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αφ’νού, αυτ’νού
αυτού
3
Δυνατοί τύποι της γενικής ενικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αφ’νού, αυτ’νού
αυτού
3
Δυνατοί τύποι της γενικής ενικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αφ’νούνης, αυτ’νούνης
αυτών
3
Δυνατοί τύποι της γενικής πληθυντικού και στα τρία γένη του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
αφ’νούς, αυτ’νούς
αυτούς
3
Δυνατοί τύποι της αιτιατικής πληθυντικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
βάτους
βάτος
1

βιβλιία!
βιβλία!
2
κλητική
βιβλιίου!
βιβλίο!
2
κλητική
βιτσχιές
βιτσιές
1

γάτους
γάτος
1

γι’ναίκα!
γυναίκα!
2
κλητική
γι’ναίκιης!
γυναίκες!
2
κλητική
γιέννα
γέννα
1

γιιαγιιά
γιαγιά
1

γιιαγιιά!
γιαγιά!
2
κλητική
γιιαγιιάδης!
γιαγιάδες!
2
κλητική
γιιός
γιος
1

γιύρου
γύρω
1

γκάζγια
γκάζια
1

γουφός
γοφός
1

γώ, ηγώ
εγώ
3
Δυνατοί τύποι της ονομαστικής ενικού του α’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
δένου
δένω
1

ε!
ε!
2
κλητικό επιφώνημα
έγιινη, έγινη
έγινε
1

είνη
είναι
1

ένα
ένα
1

έρχιητη
έρχεται
1

ζβούρα
σβούρα
1

ζγάρα
σγάρα
1

ζλιιάρ’ς
ζηλιάρης
1

ζό
ζώο
1

η
η
2
ονομαστική ενικού του άρθρου στο θηλυκό γένος
η αυλή
η αυλή
2

η γι’ναίκα
η γυναίκα
2

η γιιαγιιά
η γιαγιά
2

η μάνα
η μάνα
2

ηγώ, γώ
εγώ
3
Δυνατοί τύποι της ονομαστικής ενικού του α’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
ηλιιές
ελιές
1

ήλιιους
ήλιος
1

ημ, μου, μ’
μου
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής ενικού του α’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
ημάς
εμάς
3
Δυνατός τύπος της γενικής πληθυντικού του α’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
ημάς
εμάς
3
Δυνατός τύπος της αιτιατικής πληθυντικού του α’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
ημείς, μεις
εμείς
3
Δυνατοί τύποι της ονομαστικής πληθυντικού του α’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
ημένα, μένα
εμένα
3
Δυνατοί τύποι της γενικής ενικού του α’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
ημένα, μένα
μου
3
Δυνατοί τύποι της αιτιατικής ενικού του α’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
ήρθη
ήρθε
1

ησάς
εσάς
3
Δυνατός τύπος της γενικής πληθυντικού του β’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
ησάς
εσάς
3
Δυνατός τύπος της αιτιατικής πληθυντικού του β’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
ησείς!, σεις!
εσείς!
3
Δυνατοί τύποι της κλητικής πληθυντικού του β’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
ησείς, σεις
εσείς
3
Δυνατοί τύποι της ονομαστικής πληθυντικού του β’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
ησένα, σένα
εσένα
3
Δυνατοί τύποι της γενικής ενικού του β’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
ησένα, σένα
εσένα
3
Δυνατοί τύποι της αιτιατικής ενικού του β’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
ησύ!, συ!
εσύ!
3
Δυνατοί τύποι της κλητικής ενικού του β’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
ησύ, συ
εσύ
3
Δυνατοί τύποι της ονομαστικής ενικού του β’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
θάλασσα
θάλασσα
1

θέλου
θέλω
1

θχειάφ’
θειάφι
1

κάτ’
κάτω
1

κατάdγια
κατάντια
1

κατάμουνους
κατάμονος
1

κιιούπ’
κιούπι
1

κιισκιέκι
1
Φαγητό από βρασμένο σιτάρι, κρέας και κρεμμύδια που παρασκευάζεται και διανέμεται σε εορτές και πανηγύρια. Γι’ αυτό λέγεται και «γιιουρτή».
Όταν η εορτή «πέφτει» σε περίοδο σαρακοστής τότε στο φαγητό αυτό αντί για κρέας χρησιμοποιούνται ρεβύθια.
(< τουρκ. keşkek)
κιύμα
κύμα
1

κόπους
κόπος
1

κουbγιά
κουμπιά
1

κούκους
κούκος
1

λάθους
λάθος
1

λέρα
λέρα
1

ληκάνι
λεκάνη
1

ληρός
λερός
1

λιιάζου
λιάζω
1

λιίπους
λίπος
1

λιύπ’
λύπη
1

λουτός
λωτός
1

μ’, ημ, μου
μου
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής ενικού του α’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
μαgούρα
μαγκούρα
1

μάνα!
μάνα
2
κλητική
μανάδης!
μανάδες!
2
κλητική
μας
μας
3
Αδύνατος τύπος της γενικής πληθυντικού του α’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
μας
μας
3
Αδύνατος τύπος της αιτιατικής πληθυντικού του α’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
μασχιά
μασιά
1

μάτ’
μάτι
1

μεις, ημείς
εμείς
3
Δυνατοί τύποι της ονομαστικής πληθυντικού του α’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
μένα, ημένα
εμένα
3
Δυνατοί τύποι της γενικής ενικού του α’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
μένα, ημένα
εμένα
3
Δυνατοί τύποι της αιτιατικής ενικού του α’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
μένου
μένω
1

μη
με
3
Αδύνατος τύπος της αιτιατικής ενικού του α’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
μνιά
μια
1

μου, μ’, ημ
μου
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής ενικού του α’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
μουστουκούλουρου
μουστοκούλουρο
1

νάνους
νάνος
1

νέη!
νέε!
2
κλητική
νέοι!
νέοι!
2
κλητική
νέτους
νέτος
1

νηράτζγια
νεράτζια
1

νιιάτα
νιάτα
1

Νιίκους
Νίκος
1

νιοίκι
νοίκι
1

νιοίκι
νοίκι
1

νουνός
νονός
1

οι
οι
2
ονομαστική πληθυντικού του άρθρου στο αρσενικό γένος
οι
οι
2
ονομαστική πληθυντικού του άρθρου στο θηλυκό γένος
οι bαbάδης
οι μπαμπάδες
2

οι αέρ’δης
οι αέρηδες
2

οι αθρώπ’
οι άνθρωποι
2

οι αυλές
οι αυλές
2

οι γι’ναίκιης
οι γυναίκες
2

οι γιιαγιιάδης
οι γιαγιάδες
2

οι μανάδης
οι μανάδες
2

οι νέοι
οι νέοι
2

οι παπάδης
οι παπάδες
2

ου
ο
2
ονομαστική ενικού του άρθρου στο αρσενικό γένος
ου bαbάς
ο μπαμπάς
2

ου αέρας
ο αέρας
2

ου άθρουπους
ο άνθρωπος
2

ου νέους
ο νέος
2

ου παπάς
ο παπάς
2

ούι!
2
κλητικό επιφώνημα
π’χός
μπουχός
1

παίρνου
παίρνω
1

πάνη
πάνε
1

παπά!
παπά!
2
κλητική
παπάδης!
παπάδες!
2
κλητική
πάπχια
πάπια
1

πηδγιά
παιδιά
1

πήρης
πήρες
1

πουδάρ’
ποδάρι, πόδι
1

πρόβγειους
πρόβειος
1

πχοιός
ποιος
1

ράγα
ρώγα
1

ρηματχιά
ρεματιά
1

ρόϊδου
ρόδι
1

σ’, σου
σου
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής ενικού του β’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
σ’μάδ’
σημάδι
1

σ’νάπ’
σινάπι
1

σάbους
σάμπως
1

Σαμνιώτ’σσα
Σαμιώτισσα
1

σας
σας
3
Αδύνατος τύπος της γενικής πληθυντικού του β’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
σας
σας
3
Αδύνατος τύπος της αιτιατικής πληθυντικού του β’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
σεις!, ησείς!
εσείς!
3
Δυνατοί τύποι της κλητικής πληθυντικού του β’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
σεις, ησείς
εσείς
3
Δυνατοί τύποι της ονομαστικής πληθυντικού του β’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
σένα, ησένα
εσένα
3
Δυνατοί τύποι της γενικής ενικού του β’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
σένα, ησένα
εσένα
3
Δυνατοί τύποι της αιτιατικής ενικού του β’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
ση
σε
3
Αδύνατος τύπος της αιτιατικής ενικού του β’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
σλούκι
νεροχύτης
1

σου, σ’
σου
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής ενικού του β’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
σπίτ’
σπίτι
1

σπίτ’!
σπίτι!
2
κλητική
σπίτχια!
σπίτια!
2
κλητική
συ!, ησύ!
εσύ!
3
Δυνατοί τύποι της κλητικής ενικού του β’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
συ, ησύ
εσύ
3
Δυνατοί τύποι της ονομαστικής ενικού του β’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τ’ , d
του
2
γενική ενικού του άρθρου στο αρσενικό γένος
τ’ αγόρ’
το αγόρι
2

τ’ αγόργια
τα αγόρια
2

τ’ αγουργιού
του αγοριού
2

τ’ αέρα
του αέρα
2

τ’ αθρώπ’
του ανθρώπου
2

τ’ μάνα
τη μάνα
2

τ’ νέου
του νέου
2

τ’ παπά
του παπά
2

τ’ σπιτχιού
του σπιτιού
2

τ’, d
του
2
γενική ενικού του άρθρου στο ουδέτερο γένος
τ’, d
τοι
3
Αδύνατοι τύποι της ονομαστικής πληθυντικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τ’, d’, τα, dα
τα
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής πληθυντικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τ’, d’, το, dο, του, dου
το
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής ενικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τ’, d’, του, dου
του
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής ενικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τ’, d’, του, dου
του
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής ενικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τ’, τηνι, d’, dηνι
τη
3
Αδύνατοι τύποι της ονομαστικής ενικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τα βιβλιία
τα βιβλία
2

τα σπίτχια
τα σπίτια
2

τα, dα
τα
3
Αδύνατοι τύποι της ονομαστικής πληθυντικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τα, dα, τ’,
τα
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής πληθυντικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τα, τ’
τα
2
ονομαστική και αιτιατική πληθυντικού του άρθρου στο ουδέτερο γένος
ταβάς
ταψί
1

τέμπου
τέμπο
1

τέτχοιους
τέτοιος
1

τζ bαbάδης
τους μπαμπάδες
2

τζ βιβλιιούνης
των βιβλίων
2

τζ γιιαγιιάδης
τις γιαγιάδες
2

τζ γιιαγιιάς
της γιαγιάς
2

τζ, τση, τζη, τς
της
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής ενικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τζ, τσι, τζι, τς
τις, τες
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής πληθυντικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τζ, τσου, τζου, τς
τους
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής πληθυντικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τζ, τσου, τζου, τς
τους
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής πληθυντικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τζάκι
τζάκι
1

τζη, τς, τζ, τση,
της
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής ενικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τζι, τς, τζ, τσι
τις, τες
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής πληθυντικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τζισμέδγια
μπότες
1

τζου, τς, τζ, τσου
τους
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής πληθυντικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τζου, τς, τζ, τσου
τους
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής πληθυντικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τη γι’ναίκα
τη γυναίκα
2

τη, τ’ , τν, d
τη(ν)
2
αιτιατική ενικού του άρθρου στο θηλυκό γένος
τηνι, d’, dηνι, τ’
τη
3
Αδύνατοι τύποι της ονομαστικής ενικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τήνι, dήνι, τνη, dνη, τν, dν
την
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής ενικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
της, dης
τες
3
Αδύνατοι τύποι της ονομαστικής πληθυντικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τν αυλή
την αυλή
2

τν, dν, τήνι, dήνι, τνη, dνη,
την
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής ενικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
το, dο, του, dου, τ’, d
το
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής ενικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τόπ’
τόπι
1

τουbά
τον μπαμπά
2

του bαπά
τον παπά
2

του βιβλιίου
το βιβλίο
2

του νέου
τον νέο
2

του σπίτ’
το σπίτι
2

του, dου
το
3
Αδύνατοι τύποι της ονομαστικής ενικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
του, dου , τ’, d
του
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής ενικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
του, dου, τ’, d
του
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής ενικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
του, dου, τ’, d’, το, dο,
το
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής ενικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
του, τ’
το
2
ονομαστική και αιτιατική ενικού του άρθρου στο ουδέτερο γένος
τουν αέρα
τον αέρα
2

τουν άθρουπου
τον άνθρωπο
2

τουν, του
τον
2
αιτιατική ενικού του άρθρου στο αρσενικό γένος
τουν, τουνη, dουν, dουνη

τον
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής ενικού του ουδετέρου του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τους, dους
τος
3
Αδύνατοι τύποι της ονομαστικής ενικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τρέμου
τρέμω
1

τς αέρ’δης
τους αέρηδες
2

τς αθρώπ’
τους ανθρώπους
2

τς αυλές
τις αυλές
2

τς αυλής
της αυλής
2

τς μανάδης
τις μανάδες
2

τς μάνας
της μάνας
2

τς νέοι
τους νέους
2

τς παπάδης
τους παπάδες
2

τς σπίτχιούνης
των σπιτιών
2

τς, τζ
τους
2
αιτιατική πληθυντικού του άρθρου στο αρσενικό γένος
τς, τζ
των
2
γενική πληθυντικού του άρθρου στο ουδέτερο γένος
τς, τζ, τση, τζη
της
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής ενικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τς, τζ, τσι, τζι
τις, τες
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής πληθυντικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τς, τζ, τσου, τζου
τους
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής πληθυντικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τς, τζ, τσου, τζου
τους
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής πληθυντικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τς’ αγουργιούνης
των αγοριών
2

τσ’πούρα
τσιπούρα
1

τσανάκι
τσανάκι
1

τση γι’ναίκας
της γυναίκας
2

τση, τζη, τς, , τζ
της
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής ενικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τση, τς, τζ
της
2
γενική ενικού του άρθρου στο θηλυκό γένος
τσι γι’ναίκιης
τις γυναίκες
2

τσι, τζι, τς, τζ
τις, τες
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής πληθυντικού του θηλυκού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τσι, τς, τζ
τις
2
αιτιατική πληθυντικού του άρθρου στο θηλυκό γένος
τσιŋgιένιιους
τσίγκινος
1

τσου, τζου, τς, τζ
τους
3
Αδύνατοι τύποι της γενικής πληθυντικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τσου, τζου, τς, τζ
τους
3
Αδύνατοι τύποι της αιτιατικής πληθυντικού του αρσενικού του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας
τώρα
τώρα
1

φάδ’
υφάδι
1

φασκιιά
φασκιά
1

χαρέμ’
χαρέμι
1

χιέρ’
χέρι
1

χουράφχια
χωράφια
1

χουρός
χορός
1

ψάργια
ψάρια
1Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου