Σελίδες

Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021

Λεξιλόγιο του Iστολογίου «Τα Σαμιώτ'κα» (Έκδοση 7)

 Λεξιλόγιο/Έκδοση 07/Δεκέμβριος 2021

Λεξιλόγιο του Iστολογίου «Τα Σαμιώτ'κα»

Αλφαβητικός κατάλογος όλων των λέξεων, τύπων, όρων και φράσεων του Σαμιακού Ιδιώματος που χρησιμοποιούνται στο Ιστολόγιο 

(Αναρτήσεις 1–24, σελίδες 170, πλήθος εγγραφών: 1964) 

Περιέχονται οι  λέξεις, τύποι, όροι  και  φράσεις  των αναρτήσεων:

1. Το φθογγολόγιο του Σαμιακού Ιδιώματος

2. Το άρθρο στο Σαμιακό Ιδίωμα (ΣαμΙ)

3. Οι προσωπικές αντωνυμίες στο Σαμιακό Ιδίωμα

4. Κώδικας ανάγνωσης

5. Οι παροιμίες της γιαγιάς μου (1η έκδοση)

6. Αρχαία ελληνικά ονόματα στον Παγώνδα της Σάμου

7. Οι παροιμίες της γιαγιάς μου (2η έκδοση)

8. Οι παροιμίες της γιαγιάς μου (3ηέκδοση)

9. Διαδοχές φωνηέντων στο Σαμιακό Ιδίωμα

10. Διαδοχέςσυμφώνων στο Σαμιακό Ιδίωμα – Πίνακας 1 Διμελή συμπλέγματα του φθόγγου [v-]

11. Ζώα και εργασίες (Έκδοση 1)

12. Ζώα και εργασίες – Έκδοση 2
13.
 Παρατσούκλια του Παγώνδα
14.
 Διαδοχές συμφώνων στο Σαμιακό Ιδίωμα – Αναλυτικός πίνακας ύπαρξης και μετατροπών διμελών συμφωνικών συμπλεγμάτων του Σαμιακού Ιδιώματος
15.
 Παρατσούκλια του Παγώνδα (2η έκδοση)
16.
 Αρχαία ελληνικά ονόματα προσώπων στον Παγώνδα της Σάμου (2η έκδοση)
17.
 Οι παροιμίες της γιαγιάς μου (Έκδοση 4)
18.
 Παρατσούκλια του Παγώνδα (3η έκδοση)
19.
 Ζώα και εργασίες – Έκδοση 3

20. Διαδοχές συμφώνων στο Σαμιακό Ιδίωμα – Πίνακας 2  Διμελή συμπλέγματα του φθόγγου [γ-]

21. Διαδοχές συμφώνων στο Σαμιακό Ιδίωμα – Πίνακας 3  Διμελή συμπλέγματα του φθόγγου [j-]

22. Διαδοχές συμφώνων στο Σαμιακό Ιδίωμα – Πίνακας 4  Διμελή συμπλέγματα του φθόγγου [δ-]

23. Αρχαία ελληνικά ονόματα προσώπων στον Παγώνδα της Σάμου – Έκδοση 3 /2020-08-26

24. Οι παροιμίες της γιαγιάς μου (Έκδοση 5)

  

Το Λεξιλόγιο σε αρχείο pdf: εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου